Rețeaua de învățământ în localitate este formată din:

  • Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
  • Școala Gimnazială „Cănuță Ionescu”
  • Grădinița cu program prelungit „Clopoțica”
  • Grădinița cu program normal Jercălăi
  • Grădinița cu program normal Valea Urloii.

Populația școlară era la nivelul anul școlar 2019-2020 la un număr de 2013 elevi. Dintre aceștia, 294 erau înscriși în grădinițe, 646 – în învățământul primar, 552 – în învățământul gimnazial, 452 – în învățământul liceal și 29 în cel profesional. În toate formele de învățământ, își desfășoară activitatea 99 de cadre didactice.

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”

Scurt istoric

Instituția școlară care face obiectul acestei monografii, LICEUL TEORETIC URLAȚI, reprezintă treapta superioară pe scara evoluției învățământului din această așezare urbană de pe Valea Cricovulu Sărat și din întreaga zonă care gravitează în jurul său.
Existența unei așezări temeinic constituite, purtând anecdoticul nume de URLAȚI, este atestată documentar din secolul al XVI –lea, ceea ce nu exclude posibilitatea ca ea să se fi înfiripat cu mult mai înainte.
Beneficiind de o avantajoasă așezare geografică, de condiții prielnice  de sol și climă, precum și de un subsol cu importante zăcăminte de țiței, târgul Urlați a cunoscut de-a lungul vremii o semnificativă dezvoltare economică, demografică  și edilitară, devenind principala localitate de pe cursul râului amintit mai sus.

În concordanță cu evoluția generală a societății românești, era firesc ca și printre trăitorii pe aceste meleaguri să apară unele preocupări în domeniul instruirii și educării tinerelor vlăstare, în raport cu cerințele vremii.
Cum era și firesc, pe parcursul timpului, școala din Urlați a urmat traiectoria impusă de diversele politici și strategii în domeniul învățământului românesc. Lipsa unui local propriu a făcut ca vreme îndelungată spațiul de școlarizare să fie asigurat în case particulare. Abia în anul 1894 se dă  în folosință  un  local nou, destinat Școlii Primare de Băieți, pentru fete atribuindu-se altă clădire. În anii ’40, în afară de școala primară, a funcționat pentru scurtă vreme și un gimnaziu unic.
În perioada 1930 – 1945, la conducerea Școlii Primare  de Băieți din Urlați s-au perindat mai mulți directori, vrednici de amintire fiind: înv. Ion MOCANU, prof. Gheorghe POPESCU, înv. Ion CĂRĂȘEL, înv. Gheorghiță STĂNESCU. Dintre dascălii care au slujit la catedră în acest interval de timp, se cuvine a-i aminti pe învățătorii Radu GHEORGHIU, Alexandrina NEGULESCU, Ion CIOCÂRDEL, precum și pe profesorii Ion MANOLESCU, Nicolae CUCU, Vasile CUCU, Nicu ALEXANDRESCU și alții.

Școala Gimnazială „Cănuță Ionescu”

Scurt istoric

„ Școala aceasta cu`n local frumos ce iese din comun, cu`n teren de 5000m pătrați, confortabilă, este opera unui om de bine, d-l Cănuță Ionescu, căruia-i și poarta numele. Este făcută danie Cassei Școalelor împreună cu un fond inalienabil de 20000 lei pentru reparațiuni si 3000 lei pentru material didactic. Când acest domn a făcut clădirea, a croit-o numai cu 3 săli de clasa.  Pe  atunci  școala  avea  numai  2  posturi: clasele  I-II  unite  si  III-IV. In  vederea  unui contingent mai mare de școlari, care a si venit anul viitor, d-sa a zidit`o pentru 3 posturi. 

Înainte de inaugurare, in 1909, am mers în delegație, eu ca directoare, donatorul si primarul comunei, la vie in Valea Nicovani, la răposatul și mare om intru pomenire Spiru Haret, arătând fapta, în același timp dorința d-lui Cănuță Ionescu. În curs de două luni postul al treilea a și fost înființat, încât la inaugurare școala era completă, strălucind de frumusețe și cochetărie.”
De  aceea, hotărârea de a da școlii numele lui Cănuță Ionescu a fost un act de dreptate și recunoștință. Acest lucru s-a petrecut pe 12 martie 1912, când prin Înaltul Decret Regal nr. 862 s-a decis ca școala să se numească “Școala Primară de fete CĂNUȚĂ IONESCU”.
În aprilie 1912, “D-l Cănuță Ionescu, mare proprietar, a donat pentru grădina școlară 78 de pomi fructiferi din pepiniera Buftea în valoare de 200 lei”.(citat dintr-o înștiințare adresată de d-na Panaițescu, Ministrului Școalelor). Aceasta dovedește permanenta preocupare a lui Cănuță Ionescu pentru bunul mers al scolii.

Grădinița cu program prelungit "Clopoțica"

Scurt istoric

În 1969, datorită dezvoltării economice pe lângă programul normal se înființează în sediul din str.30 Decembrie, Grădinița  cu Program Prelungit, iar începând cu anul 1976, locația s-a mutat în strada Tudor Vladimirescu funcționând în paralel în cele două clădiri până în anul 1993.
În septembrie 1976, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Urlați funcționa cu 6 grupe și a fost condusă de: 

  • 1976-1996 Ed. Păuna CUCULEANU;
  • 1996-2009- Ed. Maria ANASTASE;
  • 2009-2015- Prof. Cristina NICOLAI;
  • 2015- prezent- Prof. Niculina CHIOVEANU.

Denumirea grădiniței a fost schimbată începând cu septembrie 2012, numindu-se Grădinița cu Program Prelungit ,,Clopoțica” și gestionând 13 grupe de preșcolari în 3 corpuri de clădire.
Modernizarea grădiniței a început din anul 2004, beneficiind de sprijinul constant al Primăriei Urlați.

Sari la conținut