Reperele demografice reprezintă elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung.
Densitatea populației în orașul Urlați este de 241,38 locuitori/kmp, situându-se peste media pe județ (161,77 locuitori/kmp).
După etnie, locuitorii sunt în proporție de peste 94% români, 6% reprezentând populația de etnie romă sau alte etnii (maghiară și alte naționalități).
La ultimul recensământ, comparativ cu recensământul anterior, se semnalează o ușoară scădere, valorile negative ale sporului natural, conjugate cu soldul migrației externe ducând la o diminuare a populației orașului. În 2002, populația era de 11.776 persoane, iar în 2011, de 10.541 persoane.
La 1 ianuarie 2020, din datele Direcției Județene de Statistică, Urlațiul avea 11.566 persoane, în următoarele categorii de vârstă:

Tabel nr.1 Populația din orașul Urlați pe grupe de vârstă

Populația după domiciliu din care Masculin/Feminin

Număr persoane

Total

11566

Masculin

5679

Feminin

5887

0- 4 ani

600

Masculin

331

Feminin

269

5-9 ani

588

Masculin

292

Feminin

296

10-14 ani

675

Masculin

336

Feminin

339

15-19 ani

598

Masculin

306

Feminin

292

20-24 ani

585

Masculin

276

Feminin

309

25-29 ani

655

Masculin

346

Feminin

309

30-34 ani

988

Masculin

519

Feminin

469

35-39 ani

883

Masculin

486

Feminin

397

40-44 ani

1000

Masculin

514

Feminin

486

45-49 ani

976

Masculin

518

Feminin

458

50-54 ani

858

Masculin

414

Feminin

444

55-59 ani

629

Masculin

281

Feminin

348

60-64 ani

772

Masculin

371

Feminin

401

65-69 ani

616

Masculin

285

Feminin

331

70-74 ani

443

Masculin

180

Feminin

263

75-79 ani

272

Masculin

107

Feminin

165

80-84 ani

247

Masculin

69

Feminin

178

85 ani și peste

181

Masculin

48

Feminin

133

De vârstă depind toate aspectele activităților economice, sociale, culturale ale comunității, în principal pentru planificarea activităților educaționale, estimarea modificărilor posibile în plan teritorial, planificarea și prognoza utilizării forței de muncă, organizarea activității de servicii, organizarea activității de ocrotire a sănătății populației, specificul consumului.
Ca fenomen demografic, natalitatea se refera la ponderea născuților – vii în cadrul unei populații. Natalitatea este determinata de un complex de factori biologici, sociali, economici, politici, culturali etc. În anul 2020, din datele DJS, s-au născut 107 copii în Urlați.
Mortalitatea se referă la decesele din cadrul unei populații.
Probabilitatea de deces într-o anumita perioadă de timp este influențată de mai mulți factori: vârstă, sex, ocupație și categorie socială. Incidența deceselor dezvăluie multe aspecte referitoare la condițiile de viață și de îngrijire a sănătății la nivelul populației. În 2020, au fost înregistrate 140 de decese.

Sari la conținut