Alimentarea cu apă

În orașul Urlați, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Exista șase puțuri forate, care asigură alimentarea cu apă în orașele Urlați și Mizil și în comunele Ceptura și Gornet Cricov. Apa extrasă din cele șase foraje refulează într-o conductă de aducțiune. Din conducta de aducțiune, în zona orașului Urlați există recordul pentru stația de apă Urlați. Aceasta cuprinde două rezervoare de 1.000 metri cubi fiecare și o stație de clorinare. Apa se încadrează în parametrii de potabilitate impuși de lege.
Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 62,2 km. Din totalul de locuințe, puțin peste 70% sunt racordate la sistem.

Canalizare

În prezent, rețeaua de canalizare este în curs de extindere pe toata raza localității. Se vor realiza 13,4 km de retea si 1807 de racorduri.
Orașul Urlați este implicat, în parteneriat, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” în proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013.
Rețeaua de colectare a apelor pluviale din localitate este formată din șanțuri și rigole de scurgere a apelor pluviale, care sunt întreținute permanent în stare optimă de captare a apei pluviale, prin munca prestată în folosul comunității de către persoanele beneficiare de venit minim garantat. Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor din orașul Urlați, se vor realiza și sistemele de canalizare pluvială aferente străzilor respective.

Spațiile verzi

Spatiile verzi din orașul Urlați sunt întreținute de Biroul Administrare Cimitir și Zone Verzi din cadrul Primăriei Urlați

Situații de Urgență

În Urlați, s-a înființat din anul 2007 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care are în subordine Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență, structurat pe cinci echipe de intervenție, în funcție de tipurile de risc având următoarele atribuții: intervenția la incendii, calamități naturale și catastrofe, atenționarea cetățenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară și toamnă, în perioadele caniculare și cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice, informarea cetățenilor, supravegherea
activităților cu public numeros, întocmirea documentelor de organizare și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, acordarea asistenței tehnice de specialitate conducătorilor de unități subordonate primăriei, dotarea cu mijloace și materiale necesare intervenției în caz de dezastre, participarea la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor.

Sari la conținut