Oraşul Urlaţi Contact
Oraşul Urlaţi

INTERIOARE PRIMARIE SALARIATI

NUMARUL DE TELEFON AL REGISTRATURII PRIMARIEI ORASULUI URLATI ESTE 0244/271429 LA ACEST NUMAR DE TELEFON PERSOANELE INTERESATE POT FI REDIRECTIONATE CATRE SALARIATII INSTITUȚIEI FOLOSIND URMATOARELE INTERIOARE:

 • COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI RELAŢII CU PUBLICUL – INTERIOR 101
 • COMPARTIMENT RESURSE UMANE - INTERIOR 124
 • COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ - INTERIOR 115
 • SERVICIUL DE EVIDENTA PERSOANEI - INTERIOR 123
 • CASIERIA INSTITUȚIEI - INTERIOR 108
 • SERVICIU URBANISM, TEHNIC, INVESTIŢII ŞI CADASTRU - INTERIOR 111-118
 • COMPARTIMENT AUDIT - INTERIOR 117
 • BIROU CONTABILITATE - INTERIOR 116
 • BIROU ACHIZITII PUBLICE - INTERIOR 113
 • BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE - INTERIOR 105-107
 • COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ - INTERIOR 117
Copyright 2011 - Oraşul Urlaţi / Primaria oraşului Urlaţi