Oraşul Urlaţi Contact
Oraşul Urlaţi

Rezultatul selecției dosarelor privind concursul de inspector urbanism

ANUNTUL SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE INSPECTOR URBANISM

Raport final al concursului de jurist

Raport final al concursului de inspector achizitii

Rezultatul contestatiei nr. 26758 din 20.12.2017

Rezultatul probei scrise pentru postul postul de  consilier  juridic

Rezultatul probei scrise pentru postul de inspector achizitii  publice

Anunt Consultare PUD

Anunt de concurs si bibliografia pt concursul de auditor

Rezultatul selectiei dosarelor pt concursul de inspector achizitii

Rezultatul selectiei dosarelor pt concursul de jurist

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PT CONCUSUL DE MUNCITOR NECALIFICAT

FISA POST ACHIZITII

FISA POST JURIST

Sedinta ordinara a Consiliului Local Urlati

Anunt concurs ocupare post muncitor necalificat salubritate

Anunt concurs de recrutare 18 decembrie 2017

Formular de inscriere+declarații-nou

Model adeverință


Anunt inchiriere spatiu pentru derulare de activitati cu caracter medical

Notificare Poncelet Gabriela

Dezbaterea publica avand ca obiect proiectul de hotarare - stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Demararea procedurii de dezbatere publica asupra proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Raportul final pentru concursul de promovare in treapta profesionala I de muncitor - in cadrul Serviciului de Gospodarire Comunala al orasului Urlati

Rezultatul probei practice pentru concursul de promovare in treapta profesionala I de muncitor - in cadrul Serviciului de Gospodarire Comunala al orasului Urlati

Selectia dosarelor pentru concursul de promovare muncitor

Anunt dezbatere publica strategie

Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015 - 2023

Rezultat final al concursului de muncitor necalificat

Rezultatul probei practice pentru concursul de muncitor necalificat

Concurs de promovare din treapta profesionala II, in treapta profesionala I, in data de 16 Octombrie 2017, ora 10:00, pentru 1 post de muncitor calificat din cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala al orasului Urlati

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR de inscriere la concursul de muncitor necalificat salubritate in cadrul Serviciului de Gospodarire Comunala al orasului Urlati

Raport final al concursului de promovare in grad profesional superior de politist local din cadrul Serviciului de Politie Locala al orasului Urlati

Concurs pentru ocuparea 1 post de muncitor necalificat salubritate in cadrul Serviciului de Gospodarire Comunala Urlati

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR de inscriere Ia concursul de promovare in grad profesional superior de politist local din cadrul Serviciului de Politie Locala al orasului Urlati

Raport final al concursului de consilier juridic

Rezultatul probei scrise privind concursul de consilier juridic 

Rezultatul privind selectia dosarelor de consilier juridic

Politia Locala - anunt privind promovarea in grad profesional

Anunt si bibliografie pentru concursul de consilier juridic

Rezultat final al concursului pt instalator

Rezultatul probei SCUP

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR de inscriere la concursul de muncitor calificat (instalator) in cadrul Serviciului de Gospodarire Comunala al orasului Urlati
ANUNT CONSULTARE RECTIFICARE PUNCTUALA REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.G- oras Urlati
Raport final al concursului pt inspector achizitii
ANUNT PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT PRIN TRANSFER LA CERERE
REZULTATUL PROBEI SCRISE Privind concursul de inspector din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Urlati, Directia Economica si Administrativ
Anunt privind selectia dosarelor pentru postul vacant de consilier juridic
Rezultat selectia dosarelor pentru postul de inspector Achizitii Publice
Anuntul privind postul de muncitor calificat instalator din cadrul Primariei Urlati
Rezultatul concursului pentru postul de muncitor zone verzi
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR de înscriere la concursul de muncitori zone verzi în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
Rezultatul final al concursului de inspector cadastru din cadrul primariei orasului Urlati
Rezultatul probei scrise pentru functia de inspector cadastru
Concurs inspector achizitii publice
Concurs inspector consilier juridic
Selectia dosarelor pentru concursurile de Inspector Cadastru si Inspector Urbanism din cadrul Primariei Urlati
Rezultat final concurs post salubritate
Rezultat proba practica concurs post salubritate
Rezultatul final al concursului de la Cresa
Anunt de concurs pentru posturile vacante de muncitori zone verzi
Rezultatul probei scrise pentru concursul de ingrijitor de la Cresa
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR de inscriere la concursul de muncitor necalificat in cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR de înscriere la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Creşei oraşului Urlaţi
Anunt 2 posturi vacante (inspector cadastru si inspector urbanism)
Anunt concurs post temporar vacant ingrijitor Cresa
Anunt pentru concursul de muncitor necalificat din cadrul Biroului Salubritate
Adresa Institutiei Prefectului referitor Masuri privind diseminare principii cu deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
Rezultatul final al concursului pentru postul de inspector Cadastru
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Inspector Cadastru
Rezultat selectie dosare concurs inspector Cadastru
Anunt reprogramare concurs din data de 24.04.2017
Anuntul final al concursului pentru posturile de inspector din cadrul Serviciului Politie Locala Urlati
Rezultatul probei scrise pentru concursul de inspector in cadrul Politiei Locale
Rezultatul final al concursului pentru postul de inspector debutant ITL
Informare privind preintimpinarea panicii si cunoasterea semnificatiei de alarmare atasata
Dispozitia privind anularea concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor zone verzi
Rezultatul probei sportiva pentru posturile vacante din cadrul Politiei Locale
Rezultat proba scrisa concurs inspector debutant ITL
Rezultatul selectiei dosarelor pentru biroul Impozite si Taxe Locale
Rezultatul selectiei dosarelor pentru Serviciul Politie Locala
Rezultatul final obţinut la concursul de muncitor necalificat - În cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
Bibliografia postului vacant de inspector Cadastru
Anunt post de inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Tehnic, Investitii si Cadastru din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole
Anunt concurs privind postul vacant de muncitor zone verzi din cadrul Primariei Urlati.
Anunt privind selectia dosarelor privind concursul organizat pentru functiile de muncitor necalificat din cadrul Primariei Urlati
Concurs politist local
Rezultatul final al concursului de casier
Anunt si bibliografie concurs inspector ITL Primaria Urlati
Rezultatul final al concursului pentru postul de electrician
Rezultat proba scrisa postul de casier
Concurs pentru ocuparea celor a doua posturi vacante de muncitor necalificat
Rezultat selectie dosare concurs pentru postul de casier din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului
Selectie dosar concurs muncitor electrician
INFORMARE in atentia solicitantilor de avize de gospodarire a apelor
Raportul final al concursului privind functia de Administrator Public
Rezultatul probei scrise pentru functia de administrator public
Concurs pt. ocuparea postului vacant - casier, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Urlati
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor calificat (electrician), în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Selectia dosarelor privind concursul pentru functia de Administrator Public
Anunt concurs post vacant de administrator public Primaria Urlati
Rezultat final Concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt concurs politie locala
Raport final concurs tractorist
Anunt interviu tractorist
Proces-Verbal selectie dosare - concurs Politist local
Rezultat selectie dosare concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt proba scrisa concurs muncitor (tractorist) din 07.12.2016
Anunt ocupare post prin transfer
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la Concursul organizat in data de 7 decembrie 2016 - Serviciul Gospodarie Comunala Urlati
Contract nr. 20877 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20878 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20879 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Anunt pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Bibliografie pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Declaratie pe propria raspundere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Formular de inscriere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali


Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturii vacante în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlaji: muncitor(tractorist)-1 post
 
Dispozitia pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a condtiilor de participare la concurs, a bibliografiei si a caietului de obiective, în vederea ocuparii postului de Director la Casa de Cultura Urlati
 
Concurs de management pentru ocuparea postului de Director la Casa de Cultura Urlati
 
Raport final concurs Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
 
Rezultatul probei scrise pentru examenul organizat pentru functia de inspector debutant - Biroul Asistenta Sociala si Autoritatate Tutelara
 
Dispozitie reluare procedura concurs Casier
 
Dispozitie reluare _procedura concurs Magaziner
 
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Asistenta Sociala
 
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Resurse Umane
 
Anunt oprire furnizare de apa potabila in data de 21.10.2016
 
Adresa Directiei pentru Agricultura Prahova, referitoare la subventiile care se acorda pentru achizitionarea de juninci
 
Rezultatul probei interviu - Concurs promovare - 14.10.2016
 
Rezultatul probei scrise - Concurs promovare - 14.10.2016
 
Concursul de ocuparea unor functii publice de executie vacante(politist local) organizat în data de 17.10.2016, se va relua la o data ce va fi anuntata în publicatiile prevazute de legi sl atia în vigoare, precum si pe pagina de intemet a institutiei
 
Proces verbal 12.10.2016 - Primaria orasului Urlati a solicitat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii concursului (din data de 17.10.20 16) si desemnarea reprezentantilor ANFP în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor.
 
Rezultat final concurs muncitor necalificat - Serviciul Gospodarire Comunala
 
Rezultate concurs 11.10.2016 - ITL si Achizitii Publice
 
Proces verbal nr 17899 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
 
Proces verbal nr 17898 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
 
Anunt 07.10.2016 proba interviu concurs SGC
 
Anunt 06.10.2016 proba practica concurs SGC
 
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt ITL
 
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt Contabilitate
 
Anunt privind noua data a concursului pentru postul de casier
 
Bibliografie concurs magaziner
 
Dispozitia nr 569 privind amanarea desfasurarii concursului pentru ocuparea postului vacant de casier - UATO Urlati
 
Anunt pentru concursul din data de 26.10.2016 - post vacant magaziner
 
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor SGC
 
anunt concurs Asistenta Sociala
Bibliografie concurs Asistenta sociala
 
Anunt concurs Urbanism si Cadastru
Bibliografie concurs Urbanism si Cadastru
 
Anunt concurs casier
Bibliografie concurs casier
 
Anunt examen promovare
Bibliografie examen promovare
 
Rezultat final concurs post muncitor.pdf
 
Anunt rezultat proba practica concurs muncitor
 
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor
 
Anunt concurs muncitori
 
Concurs Politia Locala
Bibliografie concurs 17.10.2016 Politia Locala
 
Concurs ITL si Achizitii
Bibliografie concurs 11.10.2016 Achizitii si ITL
 
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor (electrician) treapta I In cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
 
Rezultatul Concursului organizat astazi, 10.08.2016, in vederea ocuparii postului de Inspector Grad Profesional Superior din cadrul Biroului Contabilitate, Achizitii Publice - Afaceri Europene
 
Programul Casa Verde Clasic 2016
 
Concurs de recrutare inspector superior organizat in 10.08.2016
 
Anunt concurs electrician
 
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post Inspector debutant la Biroul de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Urlati
 
Anunt concurs manager - Spitalul Orasenesc Urlati
 
Anunt concurs ocupare post muncitor zone verzi
 
Anunt concurs Inspector clasa I Birou Impozite Taxe Locale
 
Anunt consultare PUZ
 
Rezultat selectie dosar arhitect
 
Declaratie de casatorie
 
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei Urlati
 
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
 
Raport final concurs inspector debutant
 
Reabilitarea si modernizarea strazilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor, Berzei
 
Rezultat concurs post arhivar
 
Rezultat proba scrisa concurs post arhivar
 
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI - Etapa 2
 
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI
 
Rezultat selectie dosare concurs Inspector de Specialitate cu Atributii de Arhivar
 
Anunt recrutare 15.03.2016
 
Anunt concurs de recrutare pentru cele 2 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant Serviciul Urbanism Tehnic Investitii si Cadastru 17.03.2016
 
Anunt privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector superior in cadrul Directiei Economice si Administrativ 15.03.2016
 
Anunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - PNDR mediu
 
ERATA la anuntul privind organizare concursului din data de 30.03.2016
 
Anunt concurs pt ocuparea postului vacant de inspector de specialitate cu atributii de arhivar in cadrul Primariei orasului Urlati
 
Anunt referitor recomandari masuri importirva incendiilor in perioada sezonului rece
 
Anunt referitor la distribuirea ajutoarelor alimentare
 
Decizia nr 61 din 22.12.2015 - privind suspendarea organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vancate si temporar vancante din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
 
Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul din data de 15.12.2015 pt ocuparea postului de inspector de specialitate cu atributii de arhivar
 
Rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate cu atributii de arhivar
 
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2595 din 03.12.2015
 
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2594 din 03.12.2015
 
Anunt nr 21581 din 18.11.2015 concurs pt ocupare posturi in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
 
Anunt privind ocuparea postului vacant de inspector de specialitate
 
Anunt privind ocuparea posturilor vacante prin transfer la cerere din 02.11.2015
 
Proces verbal - Concurs pt ocuparea postului de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Urlati din 29.09.2015
 
Anunt ocupare post Inspector cls. I, grad superior
 
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
 

Transparenta decizionala

 

Proiecte de hotarari ianuarie 2018

Proiecte de hotarari sedinta ordinara 25.01.2018

Proiecte de hotarari decembrie 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
Amenajament Urlati
Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al Or. Urlati
Proiect de hotarare privind aprobarea platii burselor - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Gradinita Clopotica
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Liceul Brancoveanu Voda
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Scoala Canuta Ionescu
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al Spitalului Orasenesc Urlati

Minuta dezbaterii publice din 9 noiembrie 2017 privind proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Proiecte de hotarari noiembrie 2017

Plan strategic de dezvoltare al Spitalului Orasenesc Urlati
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada decembrie 2017-februarie 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea platii burselor de merit si sociale pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Canuta Ionescu
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Scoala Canuta Ionescu
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF si Planul Strategic de Dezvoltare 20170-2020 pentru Spitalul Orasenesc Urlati
Proiect de hotarare privind modul de intocmire a Registrului agricol
Regulament de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc Urlati

Proiecte de hotarari octombrie 2017

Proiect de hotarare privind accesul la locuinta sociala in vederea inchirierii catre dl. Matei Cristian Eduard
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in situatii deosebite dnei Caprita Ionela
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei CL Urlati pe anul 2017 la Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru participantii la activitatea sportiva a Clubului Unirea Urlati
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Urlati 2015-2020
Proiect de hotarare privind asocierea Orasului Urlati cu Judetul Prahova pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare str. 1 Mai si str. 30 Decembrie
Proiect de hotarare privind completarea fondurilor proprii unitatilor de cult de pe raza Orasului Urlati
Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie a unui spatiu in imobilul Policlinica Urlati
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50 din 10.05.2016
Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Urlati
Proiect de hotarare rectificarea punctuala a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG - Orasul Urlati

Proiect hotarare impozite si taxe locale 2018

Strategia de dezvoltare durabila a Orasului Urlati 2015-2020

Proiecte de hotarari septembrie 2017

Proiect de hotarare predare catre MADRFE prin CNI a amplasamentului din Str. Orzoaia de Sus, nr. 144
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in situatii deosebite dl. Lepus Constantin
Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei imobilului-teren cu nr. cadastral 20695
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Gradinita Clopotica
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18 din 2017 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale CL Urlati
Proiect de hotarare privind numirea in anul scolar 2017-2018 a reprezentantilor CL Urlati in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
Proiect de hotarare privind stabilirea normelor de depozitare ale furajelor si combustibililor in gospodariile populatiei

Proiecte de hotarari august 2017

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in situatii deosebite dlui Neagu Nicolae Andrei
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in situatii deosebite dnei Serban Mirela Mihaela
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu
Proiect de hotarare privind completarea fondurilor proprii unitatilor de cult de pe raza orasului Urlati
Proiect de hotarare privind modificarea HCL Urlati nr. 129 din 2016
Proiect de hotarare privind modificarea HCL Urlati nr. 30 din 2017
Proiect de hotarare privind modificarea HCL Urlati nr. 83 din 2008 rpivind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Unirea Urlati
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Urlati nr. 78 din 2012 privind aprobarea statutului Orasului Urlati
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dl. Constantin Marian

 

 

 

Referar privind inițierea Proiectului de Hotărâre pentru acordarea de sprijin financiar unităților de cult din orașul Urlați

Proiecte de hotarari iulie 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului pentru activitatea asistentilor personali, sem. 1 - 2017
Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al orasului Urlati
Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Clubul Sportiv Unirea Urlati a bunurilor din domeniul public al Orasului Urlati
Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova a unui teren in suprafata de 275mp
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 72 din 25.08.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general.pdf
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual.pdf


 

Proiecte de hotarari iunie 2017

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 86 din 2008 privind constituirea Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Unirea Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind acordul de parteneriat intre Asociatia Parinti si Profesori si Clubul Sportiv Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de trecere - retele edilitare - Biorganic Plant.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al Orasului Urlati a unei suprafete.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Liceul Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii navetei cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 29 din 2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a doua imobile teren.pdf


 

 

Proiecte de hotarari luna mai 2017

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei 1, poz 99 din HCL Urlati nr.78 din 2012.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii editarii ziarului local, a serviciilor de publicitate media si electronica.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei CL Urlati la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru managementul apei Prahova.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii - Primaria Orasului Urlati si serviciile publice de interes local.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii si Organigramei Spitalului Orasenesc Urlati.pdf


 

Proiecte de hotarari luna aprilie 2017

Proiect de hotarare naveta cadre didactice gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Liceul Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Scoala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii burselor Liceul Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii burselor Scoala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor Hidro Prahova pentru Planul de investitii 2017.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Urlati in Comisia Locala de Ordine Publica.pdf


 

Proiecte de hotarari luna martie 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei CL Urlati pentru anul 2017 la Asociatia Oraselor din Romania
DISPOZIŢIE nr 103 privind aprobarea Proiectului bugetului local al orasului Urlați pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Proiect buget
Proiect de hotarare - delegare de gestiune a activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a localitatilor
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Gradinita Clopotica
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu

Documentatie delegare serviciu proiect SMIT Prahova


 

Proiecte de hotarari luna februarie 2017
Proiecte de hotarari luna ianuarie 2017

Sedinta ordinara decembrie 2016

Raport de specialitate Birou Res. Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - ajutor financiar Ghitulescu Gheorghe.pdf
Raport de specialitate Birou Resurse Umane - plan de ocupare functii publice 2017.pdf
Raport de specialitate Gradinita Clopotica - naveta cadre didactice.pdf
Raport de specialitate Scoala Gimanziala Canuta Ionescu - naveta cadre didactice.pdf
Raport de specialitate Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu - burse.pdf

 

Sedinta ordinara noiembrie 2016

Raport de specialitate aprobare cheltuieli naveta - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Raport de specialitate aprobare cheltuieli burse - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Raport de specialitate aprobare cheltuieli naveta cadre didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda.pdf
Raport de specialitate emitere proiect de hotarare privind metodologia concursului pentru postul de administrator public.pdf
Raport de specialitate modificare structura stat de functii.pdf
Raport de specialitate naveta cadre didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Raport de specialitate naveta cadre didactice si personal auxiliar - Gradinita Clopotica.pdf
Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Proiecte de hotarari octombrie 2016

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Moldoveanu Constantin.pdf
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Caprita Ionela.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar - Spital Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor navetei personalului sanitar - Spital Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei Consiliului Local Urlati la GAL Meleagurile Cricovului.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Urlati in Comisia pentru asigurarea calitatii din Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Urlati in Comisia pentru asigurarea calitatii din Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice de transport.pdf

 

Proiecte de hotarari septembrie 2016

Proiect de hotarare CEAC Liceu
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Gradinitei Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Urlati in Consiliul de Administratie al Liceului Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Urlati in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Urlati in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Urlati in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului primarului or. Urlati in Consiliul de Administratie al Liceului Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului primarului or. Urlati in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Canuta Ionescu.pdf

 

Proiecte hotarari august 2016

Proiect hotarare privind aprobarea regulament de organizare și funcționare al Casei de Cultură Urlați
Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură Urlați

 

inventar domeniu public
modificare domeniu public
organigrama
proiect organigrama
rectif buget anexa 3
rectificare buget aug 2016
stat functii
Proiect de hotarare amenajare Parc de joaca central.pdf
Proiect de hotarare demisie Constantin Oprescu.pdf
Proiect de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta dl. Sultana Nicolae Gheorghe.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de comodat intre Orasul Urlati si GAL Meleagurile Cricovului.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Gradinita Clopotica, mai si iunie 2016.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu, mai 2016.pdf
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36 din 2016.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda, aprilie 2016.pdf
Proiect de hotarare rectificare buget general.pdf


 

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. Urlati nr.24/27.02.2014 privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Urlati

Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei de membru a CL Urlati la Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile

Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea Primariei Or. Urlati

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Urlati nr. 26 din 25.02.2016

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 30 din 31.03.2016

Proiect hotarare PUZ Schimbare destinatie teren din zona de locuinte in zona mixta

Copyright 2011 - Oraşul Urlaţi / Primaria oraşului Urlaţi