Oraşul Urlaţi Contact
Oraşul Urlaţi
Rezultatul final obţinut la concursul de muncitor necalificat - În cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
Bibliografia postului vacant de inspector Cadastru
Anunt post de inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Tehnic, Investitii si Cadastru din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole
Anunt concurs privind postul vacant de muncitor zone verzi din cadrul Primariei Urlati.
Anunt privind selectia dosarelor privind concursul organizat pentru functiile de muncitor necalificat din cadrul Primariei Urlati
Concurs politist local
Rezultatul final al concursului de casier
Anunt si bibliografie concurs inspector ITL Primaria Urlati
Rezultatul final al concursului pentru postul de electrician
Rezultat proba scrisa postul de casier
Concurs pentru ocuparea celor a doua posturi vacante de muncitor necalificat
Rezultat selectie dosare concurs pentru postul de casier din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului
Selectie dosar concurs muncitor electrician
INFORMARE in atentia solicitantilor de avize de gospodarire a apelor
Raportul final al concursului privind functia de Administrator Public
Rezultatul probei scrise pentru functia de administrator public
Concurs pt. ocuparea postului vacant - casier, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Urlati
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor calificat (electrician), în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Selectia dosarelor privind concursul pentru functia de Administrator Public
Anunt concurs post vacant de administrator public Primaria Urlati
Rezultat final Concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt concurs politie locala
Raport final concurs tractorist
Anunt interviu tractorist
Proces-Verbal selectie dosare - concurs Politist local
Rezultat selectie dosare concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt proba scrisa concurs muncitor (tractorist) din 07.12.2016
Anunt ocupare post prin transfer
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la Concursul organizat in data de 7 decembrie 2016 - Serviciul Gospodarie Comunala Urlati
Contract nr. 20877 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20878 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20879 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Anunt pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Bibliografie pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Declaratie pe propria raspundere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Formular de inscriere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturii vacante în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlaji: muncitor(tractorist)-1 post
Dispozitia pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a condtiilor de participare la concurs, a bibliografiei si a caietului de obiective, în vederea ocuparii postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Concurs de management pentru ocuparea postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Raport final concurs Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Rezultatul probei scrise pentru examenul organizat pentru functia de inspector debutant - Biroul Asistenta Sociala si Autoritatate Tutelara
Dispozitie reluare procedura concurs Casier
Dispozitie reluare _procedura concurs Magaziner
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Asistenta Sociala
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Resurse Umane
Anunt oprire furnizare de apa potabila in data de 21.10.2016
Adresa Directiei pentru Agricultura Prahova, referitoare la subventiile care se acorda pentru achizitionarea de juninci
Rezultatul probei interviu - Concurs promovare - 14.10.2016
Rezultatul probei scrise - Concurs promovare - 14.10.2016
Concursul de ocuparea unor functii publice de executie vacante(politist local) organizat în data de 17.10.2016, se va relua la o data ce va fi anuntata în publicatiile prevazute de legi sl atia în vigoare, precum si pe pagina de intemet a institutiei
Proces verbal 12.10.2016 - Primaria orasului Urlati a solicitat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii concursului (din data de 17.10.20 16) si desemnarea reprezentantilor ANFP în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor.
Rezultat final concurs muncitor necalificat - Serviciul Gospodarire Comunala
Rezultate concurs 11.10.2016 - ITL si Achizitii Publice
Proces verbal nr 17899 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Proces verbal nr 17898 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Anunt 07.10.2016 proba interviu concurs SGC
Anunt 06.10.2016 proba practica concurs SGC
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt ITL
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt Contabilitate
Anunt privind noua data a concursului pentru postul de casier
Bibliografie concurs magaziner
Dispozitia nr 569 privind amanarea desfasurarii concursului pentru ocuparea postului vacant de casier - UATO Urlati
Anunt pentru concursul din data de 26.10.2016 - post vacant magaziner
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor SGC
anunt concurs Asistenta Sociala
Bibliografie concurs Asistenta sociala
Anunt concurs Urbanism si Cadastru
Bibliografie concurs Urbanism si Cadastru
Anunt concurs casier
Bibliografie concurs casier
Anunt examen promovare
Bibliografie examen promovare
Rezultat final concurs post muncitor.pdf
Anunt rezultat proba practica concurs muncitor
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor
Anunt concurs muncitori
Concurs Politia Locala
Bibliografie concurs 17.10.2016 Politia Locala
Concurs ITL si Achizitii
Bibliografie concurs 11.10.2016 Achizitii si ITL
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor (electrician) treapta I In cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Rezultatul Concursului organizat astazi, 10.08.2016, in vederea ocuparii postului de Inspector Grad Profesional Superior din cadrul Biroului Contabilitate, Achizitii Publice - Afaceri Europene
Programul Casa Verde Clasic 2016
Concurs de recrutare inspector superior organizat in 10.08.2016
Anunt concurs electrician
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post Inspector debutant la Biroul de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Urlati
Anunt concurs manager - Spitalul Orasenesc Urlati
Anunt concurs ocupare post muncitor zone verzi
Anunt concurs Inspector clasa I Birou Impozite Taxe Locale
Anunt consultare PUZ
Rezultat selectie dosar arhitect
Declaratie de casatorie
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei Urlati
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Raport final concurs inspector debutant
Reabilitarea si modernizarea strazilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor, Berzei
Rezultat concurs post arhivar
Rezultat proba scrisa concurs post arhivar
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI - Etapa 2
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI
Rezultat selectie dosare concurs Inspector de Specialitate cu Atributii de Arhivar
Anunt recrutare 15.03.2016
Anunt concurs de recrutare pentru cele 2 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant Serviciul Urbanism Tehnic Investitii si Cadastru 17.03.2016
Anunt privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector superior in cadrul Directiei Economice si Administrativ 15.03.2016
Anunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - PNDR mediu
ERATA la anuntul privind organizare concursului din data de 30.03.2016
Anunt concurs pt ocuparea postului vacant de inspector de specialitate cu atributii de arhivar in cadrul Primariei orasului Urlati
Anunt referitor recomandari masuri importirva incendiilor in perioada sezonului rece
Anunt referitor la distribuirea ajutoarelor alimentare
Decizia nr 61 din 22.12.2015 - privind suspendarea organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vancate si temporar vancante din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul din data de 15.12.2015 pt ocuparea postului de inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2595 din 03.12.2015
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2594 din 03.12.2015
Anunt nr 21581 din 18.11.2015 concurs pt ocupare posturi in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Anunt privind ocuparea postului vacant de inspector de specialitate
Anunt privind ocuparea posturilor vacante prin transfer la cerere din 02.11.2015
Proces verbal - Concurs pt ocuparea postului de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Urlati din 29.09.2015
Anunt ocupare post Inspector cls. I, grad superior
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Anunt concurs pt promovarea in treapta profesionala pt personalul contractual din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind ocuparea unui post vacant prin transfer la cerere nr 10767 din 15.06.2015
RAPORT DE INFORMARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 05.06.2015
ANUNT CONSULTARE PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 27.04.2014
ANUNTURI ANGAJARE

Anunt concurs pt. angajare muncitor necalificat la serviciul Gospodarie Comunala Urlati - Descarca anunt
Anunt concurs pt. ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Orasenesc Urlati - Descarca bibliografia
Anunt concurs pt. ocuparea postului temporar vacant de ingrijitoare la Cresa din subordinea Cosiliului Local Urlati

Transparenta decizionala

Proiecte de hotarari luna martie 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei CL Urlati pentru anul 2017 la Asociatia Oraselor din Romania
DISPOZIŢIE nr 103 privind aprobarea Proiectului bugetului local al orasului Urlați pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020
Proiect buget
Proiect de hotarare - delegare de gestiune a activitatilor componente ale serviciului de salubrizare a localitatilor
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Gradinita Clopotica
Proiect de hotarare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu

Documentatie delegare serviciu proiect SMIT Prahova


 

Proiecte de hotarari luna februarie 2017
Proiecte de hotarari luna ianuarie 2017

Sedinta ordinara decembrie 2016

Raport de specialitate Birou Res. Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - ajutor financiar Ghitulescu Gheorghe.pdf
Raport de specialitate Birou Resurse Umane - plan de ocupare functii publice 2017.pdf
Raport de specialitate Gradinita Clopotica - naveta cadre didactice.pdf
Raport de specialitate Scoala Gimanziala Canuta Ionescu - naveta cadre didactice.pdf
Raport de specialitate Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu - burse.pdf

 

Sedinta ordinara noiembrie 2016

Raport de specialitate aprobare cheltuieli naveta - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Raport de specialitate aprobare cheltuieli burse - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda
Raport de specialitate aprobare cheltuieli naveta cadre didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda.pdf
Raport de specialitate emitere proiect de hotarare privind metodologia concursului pentru postul de administrator public.pdf
Raport de specialitate modificare structura stat de functii.pdf
Raport de specialitate naveta cadre didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Raport de specialitate naveta cadre didactice si personal auxiliar - Gradinita Clopotica.pdf
Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Proiecte de hotarari octombrie 2016

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Moldoveanu Constantin.pdf
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Caprita Ionela.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar - Spital Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor navetei personalului sanitar - Spital Urlati.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei Consiliului Local Urlati la GAL Meleagurile Cricovului.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Urlati in Comisia pentru asigurarea calitatii din Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Urlati in Comisia pentru asigurarea calitatii din Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice de transport.pdf

 

Proiecte de hotarari septembrie 2016

Proiect de hotarare CEAC Liceu
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Gradinitei Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Urlati in Consiliul de Administratie al Liceului Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL Urlati in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Urlati in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Gradinita Clopotica.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Urlati in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului primarului or. Urlati in Consiliul de Administratie al Liceului Brancoveanu Voda.pdf
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului primarului or. Urlati in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Canuta Ionescu.pdf

 

Proiecte hotarari august 2016

Proiect hotarare privind aprobarea regulament de organizare și funcționare al Casei de Cultură Urlați
Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură Urlați

 

inventar domeniu public
modificare domeniu public
organigrama
proiect organigrama
rectif buget anexa 3
rectificare buget aug 2016
stat functii
Proiect de hotarare amenajare Parc de joaca central.pdf
Proiect de hotarare demisie Constantin Oprescu.pdf
Proiect de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta dl. Sultana Nicolae Gheorghe.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de comodat intre Orasul Urlati si GAL Meleagurile Cricovului.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Gradinita Clopotica, mai si iunie 2016.pdf
Proiect de hotarare pentru aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu, mai 2016.pdf
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36 din 2016.pdf
Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice - Liceul Teoretic Brancoveanu Voda, aprilie 2016.pdf
Proiect de hotarare rectificare buget general.pdf


 

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. Urlati nr.24/27.02.2014 privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Urlati

Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Canuta Ionescu

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei de membru a CL Urlati la Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile

Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea Primariei Or. Urlati

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Urlati nr. 26 din 25.02.2016

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 30 din 31.03.2016

Proiect hotarare PUZ Schimbare destinatie teren din zona de locuinte in zona mixta

Copyright 2011 - Oraşul Urlaţi / Primaria oraşului Urlaţi