Oraşul Urlaţi Contact
Oraşul Urlaţi
Rezultatul final obţinut la concursul de muncitor necalificat - În cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
Bibliografia postului vacant de inspector Cadastru
Anunt post de inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Tehnic, Investitii si Cadastru din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole
Anunt concurs privind postul vacant de muncitor zone verzi din cadrul Primariei Urlati.
Anunt privind selectia dosarelor privind concursul organizat pentru functiile de muncitor necalificat din cadrul Primariei Urlati
Concurs politist local
Rezultatul final al concursului de casier
Anunt si bibliografie concurs inspector ITL Primaria Urlati
Rezultatul final al concursului pentru postul de electrician
Rezultat proba scrisa postul de casier
Concurs pentru ocuparea celor a doua posturi vacante de muncitor necalificat
Rezultat selectie dosare concurs pentru postul de casier din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului
Selectie dosar concurs muncitor electrician
INFORMARE in atentia solicitantilor de avize de gospodarire a apelor
Raportul final al concursului privind functia de Administrator Public
Rezultatul probei scrise pentru functia de administrator public
Concurs pt. ocuparea postului vacant - casier, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Urlati
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor calificat (electrician), în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Selectia dosarelor privind concursul pentru functia de Administrator Public
Anunt concurs post vacant de administrator public Primaria Urlati
Rezultat final Concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt concurs politie locala
Raport final concurs tractorist
Anunt interviu tractorist
Proces-Verbal selectie dosare - concurs Politist local
Rezultat selectie dosare concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt proba scrisa concurs muncitor (tractorist) din 07.12.2016
Anunt ocupare post prin transfer
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la Concursul organizat in data de 7 decembrie 2016 - Serviciul Gospodarie Comunala Urlati
Contract nr. 20877 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20878 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20879 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Anunt pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Bibliografie pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Declaratie pe propria raspundere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Formular de inscriere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturii vacante în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlaji: muncitor(tractorist)-1 post
Dispozitia pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a condtiilor de participare la concurs, a bibliografiei si a caietului de obiective, în vederea ocuparii postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Concurs de management pentru ocuparea postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Raport final concurs Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Rezultatul probei scrise pentru examenul organizat pentru functia de inspector debutant - Biroul Asistenta Sociala si Autoritatate Tutelara
Dispozitie reluare procedura concurs Casier
Dispozitie reluare _procedura concurs Magaziner
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Asistenta Sociala
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Resurse Umane
Anunt oprire furnizare de apa potabila in data de 21.10.2016
Adresa Directiei pentru Agricultura Prahova, referitoare la subventiile care se acorda pentru achizitionarea de juninci
Rezultatul probei interviu - Concurs promovare - 14.10.2016
Rezultatul probei scrise - Concurs promovare - 14.10.2016
Concursul de ocuparea unor functii publice de executie vacante(politist local) organizat în data de 17.10.2016, se va relua la o data ce va fi anuntata în publicatiile prevazute de legi sl atia în vigoare, precum si pe pagina de intemet a institutiei
Proces verbal 12.10.2016 - Primaria orasului Urlati a solicitat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii concursului (din data de 17.10.20 16) si desemnarea reprezentantilor ANFP în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor.
Rezultat final concurs muncitor necalificat - Serviciul Gospodarire Comunala
Rezultate concurs 11.10.2016 - ITL si Achizitii Publice
Proces verbal nr 17899 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Proces verbal nr 17898 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Anunt 07.10.2016 proba interviu concurs SGC
Anunt 06.10.2016 proba practica concurs SGC
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt ITL
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt Contabilitate
Anunt privind noua data a concursului pentru postul de casier
Bibliografie concurs magaziner
Dispozitia nr 569 privind amanarea desfasurarii concursului pentru ocuparea postului vacant de casier - UATO Urlati
Anunt pentru concursul din data de 26.10.2016 - post vacant magaziner
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor SGC
anunt concurs Asistenta Sociala
Bibliografie concurs Asistenta sociala
Anunt concurs Urbanism si Cadastru
Bibliografie concurs Urbanism si Cadastru
Anunt concurs casier
Bibliografie concurs casier
Anunt examen promovare
Bibliografie examen promovare
Rezultat final concurs post muncitor.pdf
Anunt rezultat proba practica concurs muncitor
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor
Anunt concurs muncitori
Concurs Politia Locala
Bibliografie concurs 17.10.2016 Politia Locala
Concurs ITL si Achizitii
Bibliografie concurs 11.10.2016 Achizitii si ITL
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor (electrician) treapta I In cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Rezultatul Concursului organizat astazi, 10.08.2016, in vederea ocuparii postului de Inspector Grad Profesional Superior din cadrul Biroului Contabilitate, Achizitii Publice - Afaceri Europene
Programul Casa Verde Clasic 2016
Concurs de recrutare inspector superior organizat in 10.08.2016
Anunt concurs electrician
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post Inspector debutant la Biroul de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Urlati
Anunt concurs manager - Spitalul Orasenesc Urlati
Anunt concurs ocupare post muncitor zone verzi
Anunt concurs Inspector clasa I Birou Impozite Taxe Locale
Anunt consultare PUZ
Rezultat selectie dosar arhitect
Declaratie de casatorie
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei Urlati
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Raport final concurs inspector debutant
Reabilitarea si modernizarea strazilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor, Berzei
Rezultat concurs post arhivar
Rezultat proba scrisa concurs post arhivar
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI - Etapa 2
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI
Rezultat selectie dosare concurs Inspector de Specialitate cu Atributii de Arhivar
Anunt recrutare 15.03.2016
Anunt concurs de recrutare pentru cele 2 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant Serviciul Urbanism Tehnic Investitii si Cadastru 17.03.2016
Anunt privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector superior in cadrul Directiei Economice si Administrativ 15.03.2016
Anunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - PNDR mediu
ERATA la anuntul privind organizare concursului din data de 30.03.2016
Anunt concurs pt ocuparea postului vacant de inspector de specialitate cu atributii de arhivar in cadrul Primariei orasului Urlati
Anunt referitor recomandari masuri importirva incendiilor in perioada sezonului rece
Anunt referitor la distribuirea ajutoarelor alimentare
Decizia nr 61 din 22.12.2015 - privind suspendarea organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vancate si temporar vancante din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul din data de 15.12.2015 pt ocuparea postului de inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2595 din 03.12.2015
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2594 din 03.12.2015
Anunt nr 21581 din 18.11.2015 concurs pt ocupare posturi in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Anunt privind ocuparea postului vacant de inspector de specialitate
Anunt privind ocuparea posturilor vacante prin transfer la cerere din 02.11.2015
Proces verbal - Concurs pt ocuparea postului de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Urlati din 29.09.2015
Anunt ocupare post Inspector cls. I, grad superior
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Anunt concurs pt promovarea in treapta profesionala pt personalul contractual din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind ocuparea unui post vacant prin transfer la cerere nr 10767 din 15.06.2015
RAPORT DE INFORMARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 05.06.2015
ANUNT CONSULTARE PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 27.04.2014
ANUNTURI ANGAJARE

Anunt concurs pt. angajare muncitor necalificat la serviciul Gospodarie Comunala Urlati - Descarca anunt
Anunt concurs pt. ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Orasenesc Urlati - Descarca bibliografia
Anunt concurs pt. ocuparea postului temporar vacant de ingrijitoare la Cresa din subordinea Cosiliului Local Urlati

Starea civila

 Starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la moartea sau declararea judecătorească a morţii acesteia. Ea este determinata de anumite fapte juridice (evenimente) care se produc independent de voinţa omului, cum sunt naşterea şi moartea, precum şi de unele manifestări de voinţă făcute În conformitate cu legea, cum ar fi: căsătoria, divorţul, recunoaşterea filiaţiei, schimbarea numelui. Trebuie spus că exercitarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor pot fi realizate doar În condiţiile existenţei actelor de stare civilă.

 

 

ÎNREGISTRAREA NOU-NĂSCUTULUI

Acte necesare:

PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE:

1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NOU- NĂSCUTULUI

2. ACTELE DE IDENTITATE (B.I., C.L, C.LP.) VALABILE ALE PĂRINŢILOR

3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE XEROX

Obs! În cazul în care naşterea nu este declarată de către unul dintre părinţi , este necesar actul de identitate al  declarantului!

În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, prezenţa lor este obligatorie.

 

PENTRU PERSOANELE NECĂSĂTORITE:

1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NOU-NĂSCUTULUI

2. ACTELE DE IDENTITATE (B.L, C.L, C.LP.) VALABILE ALE PĂRINŢILOR

3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ALE PĂRINŢILOR

4. SENTINŢA DE DIVORŢ LEGALIZATĂ TIMBRATĂ, SEMNATĂ, CU MENŢIUNEA DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ, PENTRU MAMELE CARE AU MAl FOST CĂSĂTORITE.

PREZENTA PĂRINTILOR ESTE OBLIGATORIE !

CETĂTENII STRĂINI PREZINTĂ PAŞAPORTUL VALABIL

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă ;

b) 3 zile de la data naşterii , pentru copilul născut mort;

c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înlăuntrul termenului de 15 zile.

În caz contrar, se sancţionează cu avertisment până la împlinirea termenului de un an, după care naşterea poate fi înregistrată decât prin sentinţă judecătorească şi se sancţionează cu amendă de 50 lei în conformitate cu art. 62 (b) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

 

 ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAŞTERII

Acte necesare:

1. SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ cu MENŢIUNEA DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ

2. ACTELE DE IDENTITATE (B.I., C.I., C.I.P.) VALABILE ALE PĂRINŢILOR

3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ALE PĂRINŢILOR

4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ÎN ORIGINAL

5. ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAŞTERII SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ ÎN VALOARE DE 50 LEI, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART. 62 (b) DIN LEGEA nr. 119/1996 CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ

 

ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI

Acte necesare:

1. ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ALE PĂRINŢILOR

2. SENTINŢA DE ADOPŢIE CU MENŢIUNEA DEFINITIVĂ SI IREVOCABILĂ

3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN ORIGINAL AL COPILULUI ŞI ACTUL DE IDENTITATE, DACĂ ESTE CAZUL

5. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE PĂRINŢILOR ÎN ORIGINAL

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE ŞI DECES

Acte necesare:

1. CERTIFICATUL ORIGINAL (a se vedea precizările de mai jos *)

2. TRADUCEREA CERTIFICATULUI AUTE TIFICATĂ DE UN NOTAR PUBLIC (ÎN ROMÂNIA) SAU LA MISIUNEA DIPLOMATICĂ / OFICIUL CONSULAR DE CARIERĂ DIN ŢARA DE REŞEDINŢĂ .

TRADUCERILE CERTIFICATELOR, DACĂ SUNT FĂCUTE ÎN STRĂINĂTATE VOR FI IN MOD OBLIGATORIU APOSTILATE SAU SUPRALEGALIZATE, CU EXCEPŢIA ACELORA FĂCUTE ÎN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE/ CONVENTII/ ACORDURI DE ASISTENT, Ă JURIDICĂ. '

3. FOTOCOPIA CERTIFICATULUI ORIGINAL;

4. PROCURĂ SPECIALĂ (DACĂ TRANSCRIEREA NU ESTE SOLICITATĂ PERSONAL) DATĂ ÎN ROMÂNIA LA UN NOTAR PUBLIC SAU LA MISIUNEA DIPLOMATICĂ ROMÂNĂ DIN ŢARA UNDE SE AFLĂ SOLICITANTUL SAU LA UN NOTAR ACREDITAT PRIN CONVENTIA DE LA HAGA SAU ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ; ,

5. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE ROMÂNEŞTI, ACTELE DE IDENTITATE;

6. CHITANŢA ÎN VALOARE DE 2 LEI ACHITATĂ LA CASIERIA DIN INCINTA INSTITUŢIEI;

7. - DACĂ SOLICITANTUL ESTE CETĂTEAN ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, ESTE NECESARĂ O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE SERVICIUL DE EVIDENŢA PERSOANELOR, DIN CARE SĂ REIASĂ ULTIMUL DOMICILIU;

- DACĂ SOLICITANTUL ESTE CETĂTEAN ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN PLOIEŞTI ESTE NECESARĂ COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE DIN CARE SĂ REIASĂ ULTIMUL DOMICILIU;

8. ÎN CAZUL TRANSCRIERII CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE, DACĂ NUMELE DE FAMILIE NU REIESE DIN TRADUCERE, ESTE NECESARĂ O DECLARAT, IE NOTARIALĂ DATĂ DE AMBII SOT, I CU PRIVIRE LA NUMELE DE FAMILIE.

 9. ÎN CAZUL TRANSCRIERII CERTIFICATULUI DE NAŞTERE, DACĂ PĂRINŢII NU AU ACELAŞI DOMICILIU, ESTE NECESARĂ O DECLARAT, IE DATĂ DE PĂRINTELE CARE SOLICITĂ TRANSCRIEREA CU PRIVIRE LA DOMICILIUL COPILULUI.

10. DOUĂ DOSARE DIN PLASTIC

Pecizări cu privire la transcrieri * :

1) VOR FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILATE documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale CONVENT, IEI DE LA HAGA din 05.10.1961:

A: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan

B: Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria

C: China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia, Cipru, Cehia

D: Dominica

E: Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador

F: Fidji, Finlanda, Franţa

G: Germania, Grecia, Grenada

H: Honduras

1: India, Irlanda, Israel, Italia

J: Japonia

K: Kazahstan

L: Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg

M: F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco

N: Nmnibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă

O: Olanda

P: Panama, Polonia, Portugalia

R: Rusia

S: Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia

T: Tonga, Triniadad, Tobago, Turcia

U: Ungaria

V: Venezuela.

2) SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE documentele eliberate de institut,i i ale statelor cu care ROMÂNIA are tratate sau acorduri bilaterale în acest sens:

Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, Croaţia, R.P.D. Coreeană, Cuba, Fed. Rusă,  Franţa, Moldova, Mongolia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.

3) DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ SITUAT, II VOF FI ÎN MOD OBILGATORIU SUPRALEGALIZATE în conf. cu art. 162 din Legea nI. 1 0511992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional :

Art. 162 Actele oficiale întocmite sau legalizate de către o autoritate străină pot fi folosite în faţă instanţelor române numai dacă sunt supralegalizate, pe cale administrativă ierarhică şi în continuare de misiunile diplomatice sau oficii le consulare ale României, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnăturilor şi sigiliului.

Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului, urmată de supralegalizarea efectuată fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român din statul de origine, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine în România şi , în continuare, în ambele situaţii , de către Ministerul Afacerilor Externe.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unei înţelegeri internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instanţele române se face, din partea autorităţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în această ordine.

 

ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

 

Acte necesare :

1. ACTELE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ALE SOTILOR

2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL

3. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR ORIGINALE

DUPĂ CAZ:

1. CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOŢI SAU AL COPILULUI

2. SENTINŢELE JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI, ADOPŢIEI, ÎNCREDINŢARE COPII

3. HOTĂRÂREA DE PLASAMENT SAU DE ÎNCREDINT, ARE A COPILULUI

 

 

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 DECESUL POATE FI INREGISTRAT DE ORICE PERSOANA CARE POSEDĂ ACT DE IDENTITATE VALABIL

 

Acte necesare :

1. CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI (în vederea încasării eventualelor poliţe de asigurare ale decedatului vă recomandăm să faceţi o copie legalizată după certificatul medical constatator al decesului)

2. ACTUL DE IDENTITATE AL CELUI DECEDAT, ORIGINAL ŞI COPIE XEROX

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI DE CĂSĂTORIE

4. LIVRETUL MILITAR SAU ADEVERINŢA DE RECRUTARE, DUPĂ CAZ, PENTRU PERSOANELE CARE AU SATISFĂCUT

STAGIUL MILITAR, PENTRU PERSOANELE CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 50 ANI

5. ACTUL DE IDENTITATE VALABIL AL DECLARANTULUI, ORIGINAL ŞI COPIE XEROX ÎN CAZUL, ÎN CARE MOARTEA SE DATOREAZĂ UNOR CAUZE VIOLENTE, ESTE OBLIGATORIU A SE PREZENTA DOVADA ELIBERATĂ DE POLITIE ÎN CAZUL, ÎN CARE MOARTEA SE DATOREAZĂ UNUI ACCIDENT DE MUNCĂ ESTE OBLIGATORIU A SE PREZENTA DOVADA ELIBERATĂ DE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA.

TERMENUL DE DECLARARE A DECESULUI ESTE DE:

3 ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII DIN VIAŢĂ, ÎN CAZUL MORŢII NATURALE;

48 ORE, ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE;

 

 

INREGISTRAREA CASATORIEI

Acte necesare:

• CERTIFICATELE DE NAŞTERE ORIGINALE ŞI COPII XEROX

• ACTE DE IDENTITATE VALABILE ORIGINALE ŞI COPII XEROX

• CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE, CU MENŢIUNEA APT PENTRU CĂSĂTORIE (SUNT VALABILE 14 ZILE, INCLUSIV ZIUA DEP UNERI 1 DOSARULUI ŞI CEA A CĂSĂTORIEI)

• COPII XEROX DE PE ACTELE DE IDENTITATE A DOI MARTORI, CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTI LA OFICIERE

• DOUĂ DOSARE CU ŞINĂ

• TAXĂ CERTIFICARE DOCUMENTE ACHITATĂ LA CASIERIA DIN INCINTA INSTITUŢIEI

• DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE - FORMULAR TIP

• ÎN DECLARAŢIA DE CASATORIE, VIITORII SOŢI VOR MENŢIONA REGIMUL MATRIMONIAL ALES, ÎN CONFORMITATE CU ART. 281(1) ŞI 31L DIN CODUL CIVIL

• DECLARAT, IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ NU EXISTĂ NICIO PIEDICĂ LEGALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI - FORMULAR TIP

• CERERE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI IN AFARA SEDIULUI S.P.C.L.E.P, APROBATĂ DE PRIMARUL MUN. PLOIEŞTI, ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE - FORMULAR TIP

• CERERE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI ÎNAINTE SAU DUPĂ ÎMPLINIREA TERMENULUI DE 10 ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI, ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE - FORMULAR TIP

ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE ÎNAINTE DE ZIUA OFICIERII, PREZENŢA VIITORILOR SOŢI ESTE OBLIGATORIE!

 ÎN CAZUL, ÎN CARE SOŢII AU MAI FOST CĂSĂTORIŢI, SE VA PREZENTA, DUPĂ CAZ, SENTINT, A DE DIVORT, CU MENT, IUNEA DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ SAU CERTIFICATUL DE DECES, ORIGINAL ŞI COPIE XEROX.

ÎN CAZUL, ÎN CARE UNUL DINTRE SOŢI ESTE CETĂŢEAN STRĂIN, ESTE OBLIGATORIE

PREZENTAREA:

1. DOVEZII DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CETĂŢEANUL STRĂIN ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ ŞI NU EXISTĂ IMPEDIMENTE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA, CARE SE ELIBEREAZĂ DE AMBASADA SAU CONSULA TUL ŢĂRII RESPECTIVE ÎN ROMÂNIA;

Pot încheia o căsătorie fără să prezinte dovada eliberată de ambasada ţării lor, cetăţenii străini care deţin certificate de cutumă (de capacitate matrimonială), recente sau valabile, eliberate de autorităţile competente din următoarele ţări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, R.P.Democrată Coreeană, R.Cuba, Elveţia, Franţa, Germania, R.P.Mongolia, Norvegia, Polonia, R.Ungaria, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina.

Întrucât Israelul nu eliberează dovezi, cetăţenii acestui stat vor prezenta: extras din registrul de stare civilă sau extras din registrul de evidenţă a populaţiei eliberat de Ministerul de Interne, declaraţie notarială pe propria răspundere la data depunerii documentelor precum că nu există încheiată o altă căsătorie.

2. DECLARAŢII NOTARIALE ALE AMBILOR SOŢI DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎNDEPLINESC CONDITIILE NECESARE ÎNCHEIERII CASATORIEI ÎN ROMÂNIA; 

3. TRADUCEREA LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE A CETĂŢEANULUI STRĂIN;

4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE XEROX) A CETĂŢEANULUI STRĂIN CARE:

 

a) VA FI ÎN MOD OBLIGATORIU APOSTILAT dacă este eliberat de instituţii ale următoarelor state semnatare ale CONVENT, IEI DE LA HAGA din 05.10.1961:

A: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan

B: Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria

C: China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia, Cipru, Cehia

D: Dominica

E: Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador

F: Fidji, Finlanda, Franţa

G: Germania, Grecia, Grenada

H: Honduras

1: India, Irlanda, Israel, Italia

J: Japonia

K:Kazahstan

L: Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg 

M: F .R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco

N: Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă

O: Olanda

P: Panama, Polonia, Portugalia

R: Rusia

S: Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia

T: Tonga, Triniadad Tobago, Turcia

U: Ungaria

V : Venezuela.

b ) VA FI SCUTIT DE SUPRALEGALIZARE SAU APOSTILARE certificatul eliberat de institut, ii ale următoarelor state cu care ROMÂNIA a încheiat tratate sau acorduri bilaterale în acest  sens: Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, Croaţia, R.P.D. Coreeană, Cuba, Fed. Rusă, Franţa, Moldova, Mongolia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia

Ungaria, Ucraina.

c) DOCUMENTELE CARE NU SE REGĂSESC ÎN PRIMELE DOUĂ SITUATII (a-b) VOR FI IN MOD OBILGATORIU SUPRALEGALIZATE în conf. cu art. 162 din Legea nr.10S/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional.

5. IN CAZUL IN CARE CETAŢEANUL STRAIN A MAI FOST CASATORIT, se va prezenta documentul prin care se atestă desfacerea căsătoriei, care va fi, după caz, apostilat sau supralegalizat - a se vedea punctul 4 anterior.

 

ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internat,i onal sunt necesare următoarele acte:

• Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia - Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de  Evidenţa Persoanelor)

• Chitant, a în valoare de 2 lei achitată la casieria institut, iei

• Cerere - formular tip Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.

Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.

Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.

Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

 

SCHIMBAREA DE NUME, PRENUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

Acte necesare:

 

- Cerere de schimbare de nume motivată corespunzător - formular tip

- Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, prenumelui

- Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai m uit de un an

- Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei

- Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte în cazul schimbării de nume sau prenume al copilului minor

- Copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare (pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore)

- Cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului

- Chitanţa de achitare a taxei de schimbare de nume, prenume în valoare de 13 lei la casieria institutiei •

- În cazul în care se impune, declaraţia autentificată a trei persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume

- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale

- Două dosare din plastic.

Persoana care solicită schimbarea numelui, prenume lui pe cale administrativă va depune o cerere la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau a ultimului loc de domiciliu avut în ţară, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.

Potrivit Ordonanţei nrA1I2003 artA, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole on transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauză a folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, tăcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi doreşte schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;

g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;

1) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un m)prenume corespunzător, prezentând un act medico-Iegal din care să rezulte sexul acesteia;

n) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

(3) Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau pnn declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copu minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

i) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

 

DIVORŢ PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Ofit, erul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei dacă sotii sunt de acord cu divortul şi nu au copii minori.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuint, ă comună a soţilor.

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită sot, ilor următoarele documente:

a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;

b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;

c) declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuinţă con'lună declarată potrivit legii nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi Înscris/ă În actele de identitate.

In cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor

internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăt, eni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Dovada identităţii se poate face, de către soţi, cu unul dintre următoarele doculnente:

a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât în momentul depunerii cererii cât şi la data eliberării certificatului de divort,.

b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European

- documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător.

c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz.

d) pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României, viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cererii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

e) pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - document de călătorie emis în baza Convent, iei de la Geneva din 1951 sau, după caz documentul de călătorie pentru cetăţenii străini care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitar condiţionată.

f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acodul părţilor şi eliberează certficatul de divorţ, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim 15 zile calendaristice.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.215/200 1 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, autorităţile locale pot stabili taxe speciale aferente serviciului prestat.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 - Oraşul Urlaţi / Primaria oraşului Urlaţi