Oraşul Urlaţi Contact
Oraşul Urlaţi
Rezultatul final obţinut la concursul de muncitor necalificat - În cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală al oraşului Urlaţi
Bibliografia postului vacant de inspector Cadastru
Anunt post de inspector in cadrul Serviciului Urbanism, Tehnic, Investitii si Cadastru din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole
Anunt concurs privind postul vacant de muncitor zone verzi din cadrul Primariei Urlati.
Anunt privind selectia dosarelor privind concursul organizat pentru functiile de muncitor necalificat din cadrul Primariei Urlati
Concurs politist local
Rezultatul final al concursului de casier
Anunt si bibliografie concurs inspector ITL Primaria Urlati
Rezultatul final al concursului pentru postul de electrician
Rezultat proba scrisa postul de casier
Concurs pentru ocuparea celor a doua posturi vacante de muncitor necalificat
Rezultat selectie dosare concurs pentru postul de casier din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului
Selectie dosar concurs muncitor electrician
INFORMARE in atentia solicitantilor de avize de gospodarire a apelor
Raportul final al concursului privind functia de Administrator Public
Rezultatul probei scrise pentru functia de administrator public
Concurs pt. ocuparea postului vacant - casier, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Urlati
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor calificat (electrician), în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Selectia dosarelor privind concursul pentru functia de Administrator Public
Anunt concurs post vacant de administrator public Primaria Urlati
Rezultat final Concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt concurs politie locala
Raport final concurs tractorist
Anunt interviu tractorist
Proces-Verbal selectie dosare - concurs Politist local
Rezultat selectie dosare concurs de proiecte de management - Casa de Cultura Urlati
Anunt proba scrisa concurs muncitor (tractorist) din 07.12.2016
Anunt ocupare post prin transfer
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la Concursul organizat in data de 7 decembrie 2016 - Serviciul Gospodarie Comunala Urlati
Contract nr. 20877 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20878 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Contract nr. 20879 din 21.11.2016 servicii deszapezire.pdf
Anunt pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Bibliografie pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Declaratie pe propria raspundere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali
Formular de inscriere pentru concursul organizat in data de 19.12.2016 pentru posturile de politisti locali

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturii vacante în cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlaji: muncitor(tractorist)-1 post
Dispozitia pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a condtiilor de participare la concurs, a bibliografiei si a caietului de obiective, în vederea ocuparii postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Concurs de management pentru ocuparea postului de Director la Casa de Cultura Urlati
Raport final concurs Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Rezultatul probei scrise pentru examenul organizat pentru functia de inspector debutant - Biroul Asistenta Sociala si Autoritatate Tutelara
Dispozitie reluare procedura concurs Casier
Dispozitie reluare _procedura concurs Magaziner
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Asistenta Sociala
Rezultate privind selectia dosarelor de inscriere la concursurile pentru functiile de inspector debutant si inspector superior in cadrul Biroului Resurse Umane
Anunt oprire furnizare de apa potabila in data de 21.10.2016
Adresa Directiei pentru Agricultura Prahova, referitoare la subventiile care se acorda pentru achizitionarea de juninci
Rezultatul probei interviu - Concurs promovare - 14.10.2016
Rezultatul probei scrise - Concurs promovare - 14.10.2016
Concursul de ocuparea unor functii publice de executie vacante(politist local) organizat în data de 17.10.2016, se va relua la o data ce va fi anuntata în publicatiile prevazute de legi sl atia în vigoare, precum si pe pagina de intemet a institutiei
Proces verbal 12.10.2016 - Primaria orasului Urlati a solicitat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii concursului (din data de 17.10.20 16) si desemnarea reprezentantilor ANFP în comisia de concurs si în comisia de solutionare a contestatiilor.
Rezultat final concurs muncitor necalificat - Serviciul Gospodarire Comunala
Rezultate concurs 11.10.2016 - ITL si Achizitii Publice
Proces verbal nr 17899 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Proces verbal nr 17898 din 11.10.2016 selectii dosare concursuri promovare grad
Anunt 07.10.2016 proba interviu concurs SGC
Anunt 06.10.2016 proba practica concurs SGC
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt ITL
Proces verbal de selectie a dosarelor la concursul pt Contabilitate
Anunt privind noua data a concursului pentru postul de casier
Bibliografie concurs magaziner
Dispozitia nr 569 privind amanarea desfasurarii concursului pentru ocuparea postului vacant de casier - UATO Urlati
Anunt pentru concursul din data de 26.10.2016 - post vacant magaziner
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor SGC
anunt concurs Asistenta Sociala
Bibliografie concurs Asistenta sociala
Anunt concurs Urbanism si Cadastru
Bibliografie concurs Urbanism si Cadastru
Anunt concurs casier
Bibliografie concurs casier
Anunt examen promovare
Bibliografie examen promovare
Rezultat final concurs post muncitor.pdf
Anunt rezultat proba practica concurs muncitor
Anunt rezultat selectie dosare concurs muncitor
Anunt concurs muncitori
Concurs Politia Locala
Bibliografie concurs 17.10.2016 Politia Locala
Concurs ITL si Achizitii
Bibliografie concurs 11.10.2016 Achizitii si ITL
Concurs pt. ocuparea postului vacant - muncitor (electrician) treapta I In cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Rezultatul Concursului organizat astazi, 10.08.2016, in vederea ocuparii postului de Inspector Grad Profesional Superior din cadrul Biroului Contabilitate, Achizitii Publice - Afaceri Europene
Programul Casa Verde Clasic 2016
Concurs de recrutare inspector superior organizat in 10.08.2016
Anunt concurs electrician
Rezultat proba scrisa concurs ocupare post Inspector debutant la Biroul de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Urlati
Anunt concurs manager - Spitalul Orasenesc Urlati
Anunt concurs ocupare post muncitor zone verzi
Anunt concurs Inspector clasa I Birou Impozite Taxe Locale
Anunt consultare PUZ
Rezultat selectie dosar arhitect
Declaratie de casatorie
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Impozite si Taxe locale din cadrul Primariei Urlati
Rezultat proba scrisa pt postul de inspector debutant la biroul de Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Raport final concurs inspector debutant
Reabilitarea si modernizarea strazilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor, Berzei
Rezultat concurs post arhivar
Rezultat proba scrisa concurs post arhivar
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI - Etapa 2
ANUNT PUBLIC privind depunerea solocitarii de emitere a acordului de mediu ORAS URLATI
Rezultat selectie dosare concurs Inspector de Specialitate cu Atributii de Arhivar
Anunt recrutare 15.03.2016
Anunt concurs de recrutare pentru cele 2 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant Serviciul Urbanism Tehnic Investitii si Cadastru 17.03.2016
Anunt privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector superior in cadrul Directiei Economice si Administrativ 15.03.2016
Anunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - PNDR mediu
ERATA la anuntul privind organizare concursului din data de 30.03.2016
Anunt concurs pt ocuparea postului vacant de inspector de specialitate cu atributii de arhivar in cadrul Primariei orasului Urlati
Anunt referitor recomandari masuri importirva incendiilor in perioada sezonului rece
Anunt referitor la distribuirea ajutoarelor alimentare
Decizia nr 61 din 22.12.2015 - privind suspendarea organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vancate si temporar vancante din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Centralizator privind rezultatul probei scrise la examenul din data de 15.12.2015 pt ocuparea postului de inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate cu atributii de arhivar
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2595 din 03.12.2015
Anunt concurs angajare SPITALUL ORASENESC URLATI - nr. 2594 din 03.12.2015
Anunt nr 21581 din 18.11.2015 concurs pt ocupare posturi in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Urlati
Anunt privind ocuparea postului vacant de inspector de specialitate
Anunt privind ocuparea posturilor vacante prin transfer la cerere din 02.11.2015
Proces verbal - Concurs pt ocuparea postului de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Urlati din 29.09.2015
Anunt ocupare post Inspector cls. I, grad superior
Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati
Anunt concurs pt promovarea in treapta profesionala pt personalul contractual din cadrul Primariei Urlati
Anunt privind ocuparea unui post vacant prin transfer la cerere nr 10767 din 15.06.2015
RAPORT DE INFORMARE A PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 05.06.2015
ANUNT CONSULTARE PUZ Zona DJ l02E - Oras Urlati, DE 130 - Com. Iordacheanu. Sat Plavia din 27.04.2014
ANUNTURI ANGAJARE

Anunt concurs pt. angajare muncitor necalificat la serviciul Gospodarie Comunala Urlati - Descarca anunt
Anunt concurs pt. ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Orasenesc Urlati - Descarca bibliografia
Anunt concurs pt. ocuparea postului temporar vacant de ingrijitoare la Cresa din subordinea Cosiliului Local Urlati

Asistenta sociala

 
LEGĂTURI RAPIDE

Acte necesare vederea admiterii in centre publice rezidentiale

  In vederea admiterii in centre publice rezidentiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune si va inregistra o cerere in acest sens, la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, primaria urmand sa o transmita, in termen de maximum 5 zile lucratoare, la registratura

DGASPC, insotita de urmatoarele documente: 

a) copie de pe actele de identitate; 

b) certificatul de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;

c) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

d) adeverinta de venit;

e) documente doveditoare a situatiei locative;

f) ultimul talon de pensie, daca este cazul;

g) raportul de ancheta sociala;

h) investigatii paraclinice;

i) dovada eliberata de serviciul specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resed inta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu is-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate.

(2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, impreuna cu documentele prevazute la alin. (1), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrare.

(3) Comisia de evaluare verifica cererea si documentele prevazute la alin. (1) si solutioneaza cererea, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii dosarului.

(4) Decizia comisiei de evaluare se redacteaza de catre secretariatul acesteia in termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc sedinta comisiei de evaluare si se comunica prin posta, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data redactarii.

MODEL CERERE DE ADMITERE IN CENTRUL REZIDENTIAL

 


 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE CONFORM O.V.G. NR.148/03.11.2005, PRIVIND SUSŢINEREA FAMILIEI ÎN VEDEREA CREŞTERII COPILULUI

1. CERERE TIP;
2. COPIE DUPA ACTELE DE IDENTITATE ALE PARINTILOR;
3. COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI SI COPIE LIVRET DE FAMILIE:
4. ADEVERINTA TIP ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE SA REZULTE CA SOLICITANTUL A REALIZAT ÎN ULTIMUL AN ANTERIOR NASTERII COPILULUI, TIMP DE 12 LUNI, VENITURI PROFESIONALE SUPUSE IMPOZITULUI PE VENIT (potrivit prevederilor Legii nr. 571 /2003, cu modifiarile si completarile de rigoare) SI NU A BENEFICIAT DE CONCEDIU FARA PLATA:
5. COPIE DUPA CEREREA DE INTRARE ÎN CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI DEPUSA
LA ANGAJATOR, CONFORMA CU ORIGINALUL, DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA, COPIE CONFORMA CU ORIGINALUL;
6. ADEVERITTA DE LA SERVICIUL CELUILALT PARINTE DIN CARE SA REIASA CA NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI/STIMULENT (SAU DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, ÎN CAZUL ÎN CARE NU ARE SERVICIU);
7. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DIN CARE SĂ REIASĂ CA NU BENEFICIAZĂ, ÎN ACELAŞI TIMP, DE INDEMNIZAŢIE DE MATERNITATE;
8. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA SOLICITANTUL SE OCUPA DE CRESTEREA
ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI, CĂ ACESTA NU ESTE ÎNCREDINŢAT SAU DAT ÎN PLASAMENTNICI UNUI ORGANISM PRIVAT AUTORIZAT SAU SERVICIU PULBIC AUTORIZAT, ORI UNEI PERSOANE FIZICE;
9. CERTIFICAT DE CASATORIE - COPIE.
10. Fisa fiscala pentru anul 2010
11. Extrasul de cont (dupa caz) - În cazul În care contul este deschi la una dintre urmatoarele banci: C.E.C., B .C.R., B.R.D, Banca Transilvania, Alphabank, ING, BANCPOST, Procredit Bank, Pireus Bank,
Romextera, Otp Bank, Volksbank, Ate Bank, Romanian International Bank ; Raiffeisen Bank.
12. DOSAR CU ŞINA pentru încopciat

Documentele de la punctele 1,7,8 se gasesc la Biroul de Asistenta Sociala
Concediul si indemnizaţia lunara, prevazute de aceasla ordonanta, se cuvin pentru fiecare din primele 3
naşteri, luandu-se în calcul, inclusiv, si nasterea survenita pana la dala de 31 decembrie 2005.

 


ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR CUVENITE CONFORM O.U.G. NR. 148/03.11.2005 PRIVIND SUSŢINEREA FAMILIEI ÎN VEDEREA CREŞTERII COPILULUI ASOCIAT UNIC

 1. CERERE TIP şi declaraţie pe proprie răspundere

2. COPIE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR + CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

3. COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI + COPIE LIVRET DE FAMILIE

4. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ din care să reiasă realizarea veniturilor impozabile şi plata la zi a acestora potrivit Legii nr. 571/2003 (venituri din activitate independentă)

5. COPIE CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

6. DOVADA SUSPENDĂRII CALITĂŢII DE ASOCIAT UNIC DE LA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE;

7. ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE CĂTRE CASA DE PENSII JUDEŢEANĂ din care să reiasă STAGIUL DE COTIZARE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI SOCIALE

8. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ SOLICITANTUL SE OCUPĂ DE CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA COPILULUI, CĂ ACESTA NU ESTE ÎNCREDINŢAT SAU DAT ÎN PLASAMENT NICI UNUI ORGANISM PRIVAT AUTORIZAT SAU SERVICIU PUBLIC AUTORIZAT, ORI UNEI PERSOANE FIZICE;

9. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ BENEFICIARUL NU REALIZEAZĂ ALTE VENITURI IMPOZABILE, POTRIVIT LEGII;

10. Adeverinţă sau declaraţie din care să reiasă că celalalt părinte nu beneficiază de indemnizaţie pentru creştere copil;

11. Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă perioada concediului de maternitate pentru soţiile solicitantilor;

12. DOSAR CU ŞINA pentru încopciat.

Documentele de la punctele 1,8 şi 9 se găsesc la Biroul de Asistenţă Socială

Concediul şi indemnizaţia lunară, prevăzute de această ordonanţă, se cuvin pentru fiecare din primele 3 naşteri, lundu-se în calcul, inclusiv, şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 2005.

Cerere pt acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pt copii

DECLARATIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE)

 


 

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA ASISTENTULUI PERSONAL

- varsta minima 18 ani

- cazier

- adeverinta medicala (apt pentru munca)

- aviz psihologic 

- acte studii - copie

- ancheta sociala 

- acte de stare civila pentru bolnav - copie

- acte de stare civila asistent personal - copie

- certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap 

- carte de munca (in original)

- acordul per oanei care urmeaza sa o ingrijeasca

- dispozitie privind inceperea activitatii

- contract de munca

 

Acte necesare pentru Comisia de Expertiză a persoanelor cu dizabilităţi

- copie B.L/Certificat naştere/certificat de căsătorie

- copie cupon de pensie

- referat medical emis de medic specialist

- referat medical emis de medic de familie

- bilete de ieşire din spital, acte medicale din anii anteriori

- ancheta socială emisă de Primăria de domiciliu

- adeverint.ă de venit - Trezorerie

ACTE NECESARE

Pentru acordarea ajutorului de Încălzire al locuinţei

Beneficiază de acest ajutor familiile şi persoanele singure cu domiciliul pe raza oraşului Urlaţi ale căror venituri nete lunare pe membru de familie unt mai mici de 615 Iei.

Formularul de cerere a fost modificat cuprinzand o anexa în carc cetăţenii vor trebui să declare dacă au În proprietate unul din bunurile menţionate (terenuri, spaţii locative, autovehicule, utilaje şi animale), iar dacă familia sau per oana ingură are În proprietate cel puţin unul din ace te bunuri nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Atragem atenţia cetăţenilor oraşului Urlaţi că declararea neconformă cu realitatea a informaţiilor legate de componenţa familiei, venituri şi bunurile deţinute se pedepseşte conform legii penale iar prejudiciul cauzat se recuperează.

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SOLICITATE CU OCAZIA DEPUNERII CERERll SUNT:

a) copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

b) copii xerox după certficatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit varsta de 14 ani;

c) certficatul de căsătorie;

d) hotărarea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei;

e) hotararea judecătorească sau, după caz, hotararea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

t) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărarea judecătorească privind măsura plasamentului În regim de urgenţă, potrivit legii;

g) hotararea judecătorească de institui re a tutelei/curatelei sau după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

Actele prevăzute la literele d) şi e) pot fi Înlocuite, după caz, şi de livretul de familie,

- A deverinţă de venit cuprinzand salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de m asă);

- Cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii,

- Cupon alocaţii şi indemnizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din orice tip de presta ţii sociale;

- Factura de gaze naturale din anul 2011 (se va prezenta fa ctura, nu chitanţa);

- Actul de proprietate al locuinţei.

- Copie a talonului de înmatriculare a autovehiculului aflat în proprietate;

- Xerocopie după unul din următoarele documente, după caz:contract de vanzare-cumpărare, contract de închiriere, subÎnchiriere, extras de carte funciară.

- Adeverinţa de rol agicol din care să reiasă terenurile deţinute în proprietate - eliberată de Primărie, birou Registrul Agricol camera 9;

- Adeverinţa doveditoare a faptului că solicitan tul sau membrii fam iliei nu realizează venituri impozabile - pentru persoanele fără venituri şi pentru persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă - Direcţia Finanţelor Publice Mizil;

Ex. Dacă unul dintre membrii familiei este salariat, pensionar, şomer, beneficiar de ajutor social, persoană Încadrată Într-un grad de ha ndicap nu se va prezenta adeverinta de venit solicitată mai sus.

- Dosar de plastic.

 

NE SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!

ACTE NCESARE PENTRU efectuarea unei anchete sociale necesară la Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, judeţul Prahova, în vederea obţinerii X reînoirii X Certificatului de încadrare în grad de handicap.

- Acte de Stare Civilă pentru Persoana de contact sau reprezentant legal:

Nume şi prenume -----------------------------

Adresa -------------------------------------

Telefon -------------------------------------

- copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei ;

- copie act de identitate persoana de contact/reprezentant legal;

- copie a certificatului de încadrare în grad de handicap valabil la data solicitării;

- copie acte medicaleŞ medic specialist, medic de familie, bilet ieşire din spital (după caz);

- copie acte venituri (cupon pensie, adeverinţă salariat).

 


 

ACTE NECESARE pentru efectuarea unei anchete sociale necesară la LICEU, în vederea obţinerii unui sprijin financiar în cadrul Programului naţional "Bani de Liceu":

 

- copii ale actelor de identitate ale membrilor famili ei;

- copie adev erinţă EMISĂ de Registrul Agricol - camera nr.9;

- copie declaraţie Notarială din care să rezulte că membrii familiei nu au realizat venituri în lunile Iunie, Iulie şi August 2011 

- copie acte venituri (cupon pensie, adeverinţă salariat, alocaţie de stat).

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIE LUNARĂ pentru persoanele Încadrate În grad de handicap Grav Legea nr.448/2006

1. ACTE DE STARE CIVILĂ În copie pentru bolnav;

2. Certificatul de Încadrare În grad de handicap - copie;

3. Acord emis de D.G.A.S.P.C.Prahova pentru primit'ea unei indemnizaşii lunare;

4. Copie după cuponul de pensie;

5. Dispoziţie de curator pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală;

6. Adeverinţă medicală emisă de medicul de familie din care să reiasă faptul că cel numit curator nu este luat În evidenţă cu boli neuropsihice;

7. ACTE DE STARE CIVILĂ În copie pentru curator;

8. Ancheta Socială;

9. Extras de cont - Raiffeisen Bank S.A. sau c.E.C;

 


 

ACTELE NECESARE ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

 

- dosar de plastic

- cerere tip se ridica de la Primăria oraşului Urlaţi

- copie BI/CI soţ, soţie sau concubin şi copie certificate de nastere

- copie certificat de căsăstorie

- copie livert de familie ,completat la zi

- copie certificate de naştere copii si dupa caz CI

- copie certificat de deces

- hotârărea judecătorească definitivă de divorţ

- hotărâre a judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei

- hotărâre a judecătorească de încuvinţare a adopţiei

- hotărâre a judecătorească sau după caz,hătărărea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului

- decizia directorului genere al al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau ,după caz,hotârârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă

- hotărâre a judecătorească de instituire a tutelei sau ,după caz,dispoziţia autorităţii tutelare

- actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate depline de exerciţiu al drepturilor civile ,pentru persoana care nu a împlinit 18 ani şi are copii în întreţinere

- hotărâre a judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută

- hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arest/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 ani sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor

- cupon alocaţii de stat pentru copii

- cupon somaj

- cupon indemnizaţii ( de handicap ,plasament)

- adeverinţă elev de la Şcoală

- adeverinţă venit Trezorerie ( soţ, soţie şi concubin)

- adeverinţă registrul agricol de la Primărie (soţ, soţie şi concubin)

- adeverinţă salariat - salariu net (soţ ,soţie şi concubin) şi daca beneficiază sau nu de bonuri de masă

 


ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Limita maximă de venituri până la care se acordă alocaţi a pentru susţinerea familiei este de 370 Iei/persoană

Tranşele de venituri în funcţie de care acordă alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) şi cuantumurile acestora sunt cele de mai jos:

Tranşe de venituri  Număr copii din familie Familia cu 2 părinţi Familia cu 1 părinte
0 - 200 lei 1 copil 30 50 
2 copii 60 100
3 copii 90 150
4 şi mai mulţi copii 120 200
201-370 lei 1 copil 25 45
2 copii 50 90
3 copii 75 135
4 şi mai mulţi copii 100 180

 


LEGEA NR. 277/2010 PRIVIND ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

 

BENEFICIAZĂ DE ALOCAŢIE ŞI FAMILIA FORMATA DIN SOŢ, ŞI COPIII AFLA ŢI ÎN ÎNTRETINERE,CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ ,DENUMITĂ ÎN CONTINUARE FAMILIE.

VENIT NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SITUAT PÂNĂ LA 200 LEI,CUANTUMUL LUNAR AL ALOCA ŢIEI ESTE STABILIT DUPĂ CUM URMEAZĂ :

Până - 200 lei

- 30 lei - pentru familia cu un copil

- 60 lei - pentru familia cu 2 copii

- 90 lei - pentru familia cu 3 copii

- 120 lei - pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi

VENIT NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SITUAT ÎNTRE 201 LEI ŞI 370 LEI, CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI ESTE STABILIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

ÎNTRE - 201 LEI ŞI 370 LEI

- 25 lei - pentru familia cu un copil

- 50 lei - pentru familia cu 2 copii

- 75 lei - pentru familia cu 3 copii

- 100 lei - pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi


 

LEGEA NR. 277/2010 PRIVIND ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

 

BENEFICIAZĂ DE ALOCAŢIE ŞI FAMILIA FORMATĂ DIN PERSOANĂ SINGURĂ ŞI COPIII AFLA ŢI ÎN ÎNTREŢINERE,CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ DENUMITĂ ÎN CONTINUARE FAMILIE MONOPARENTALĂ.

VENIT NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SITUAT PÂNĂ LA 200 LEI ,CUANTUMUL LUNAR AL ALOCATIEI ESTE STABILIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

Până - 200 lei

- 50 lei - pentru familia cu un copil

- 100 lei - pentru familia cu 2 copii

- 150 lei - pentru familia cu 3 copii

- 200 lei - pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi .

 

VENIT NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SITUAT ÎNTRE 201 LEI ŞI 370 LEl,cUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI ESTE STABILIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ÎNTRE - 201 LEI ŞI 370 LEI

 

- 45 lei - pentru familia cu un copil

- 90 lei - pentru familia cu 2 copii

- 135 lei - pentru familia cu 3 copii

- 180 lei - pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE PRESTAŢIE SOCIALĂ CAM 28 - 573587

                                                                                         CAM. 31 - 57.3570

                                                                                        CAM 40 - 573582

 


 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL (VENIT MINIM GARANTAT)

1. ACTE DE STARE CIVILĂ ÎN COPIE;

2. ADEVERINŢA emi ă de Agenţia Judeţeană a Oficiului Forţei de Muncă;

3. LIVRET DE FAMILIE ÎN COPIE;

4. ADEVE RINŢA DE VENIT emisă de Direcţia Finanţelor Publice Mizil;

5. ADEVE RINŢA DE LA REGISTRUL AGRICOL emisă de Primăria oraşului Urlaţi - camera nr.9;

6. CUPON ALOCA ŢIE DE STAT pentru copiii sub 18 ani.

7. CERERE TIP

8. DOSAR DE PLASTIC

 

 

Copyright 2011 - Oraşul Urlaţi / Primaria oraşului Urlaţi